Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE

Plan lekcji

środy

                  Kl.1 SP            Kl. 2-3 SP            Kl.4 SP            Kl.5-6 SP Biblioteka
1 10.00-10.45 edukacja wczesnoszkolna        
2 10.50-11.35 edukacja wczesnoszkolna        
  Przerwa 15 min.          
3 11.50-12.35 edukacja wczesnoszkolna        
4 12.40-13.25 edukacja wczesnoszkolna   wiedza o Polsce wiedza o Polsce  
5 13.30-14.15   edukacja wczesnoszkolna wiedza o Polsce wiedza o Polsce  
6 14.20- 15.05   edukacja wczesnoszkolna język polski język polski  
  Przerwa 15.min.          
7 15.20-16.05   edukacja wczesnoszkolna język polski język polski  
8 16.10-16.55   edukacja wczesnoszkolna język polski język polski  
9. 17.00-18-00         biblioteka

 

Soboty

              Kl.  7-8 SP liceum Biblioteka
1 9.00-9.45 Język polski wiedza o Polsce  
2 9.50-10.35 Język polski Wiedza o Polsce  
3 10.40-11.25 Wiedza o Polsce język polski  
  Przerwa 15 min      
4 11.40-12.25 Język polski język polski  
5 12.30-13.15 Wiedza o Polsce język polski  
6 13.20-14.20     biblioteka