Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE

5 SP

Zadanie domowe na 20.10.2021

WOP

Wybierz jedno polskie miasto (najlepiej wojewódzkie) i opisz jego atrakcje turystyczne.

Język polski

Ćwiczenie 3 strona 84 z „Zeszytu ćwiczeń”

Zapisz regułę gramatyczną o pisowni z „nie” na dużej kartce i wywieś ją w swoim pokoju, np. nad łóżkiem lub w innym widocznym miejscu.