Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE

4 SP

Zadanie domowe na 20.10.2021

j. polski

Napisz list do Świętego Mikołaja.

WoP

Przeczytaj tekst ze stron od 17 do 21 podręcznika.