Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE

1 Liceum

Zadanie domowe 16.10.2021

WoP

Utrwal wiadomości z ostatniej lekcji.

j. polski

kl.1
Powtórz wiadomości z ostatnich lekcji.

kl. 2
Porównaj “Romantyczność” i “Lilije” Mickiewicza. Znajdź elementy wspólne i różne. Zapisz wnioski.

kl.3
(jedno zadanie do wyboru)

(1) Napisz, czym jest dla Ciebie noc. Jakie sensy symboliczne nadajesz tej porze doby?

Odpowiedź uzasadnij.

(2) Cisza – wartościowy stan otoczenia, pozwalający na uspokojenie i odpoczynek, czy raczej

oznaka pustki i braku życia? Uzasadnij pisemnie swoją opinię.