Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE

Rodzice

Rada Rodziców Szkoły Polskiej w Lille

2020/2021

Przewodniczący

Pani Paulina PIĘKNA

Zastępca przewodniczącego

Pani Danuta LEVEQUE

Członkowie Rady Rodziców

Pani Iwona ŚWIĄTECKA


STOWARZYSZENIE RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY POLSKIEJ

APEEP
apeep59@gmail.com

Przewodnicząca

Pani Beata Woszczyńska

Zastępca przewodniczącej

Pani Edyta MOLMY

Sekretarz / Skarbnik

Pani Agnieszka MOUNIS

Członkowie Stowarzyszenia Rodziców

Pani Ludwika BULCKAEN

Pani Barbara KORPOWSKA


UWAGA!

Statutowymi organami Szkoły Polskiej w Lille są:

kierownik, rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.

(Statut – zakładka AKTY PRAWNE) Regulamin RADY RODZICÓW