Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE

Rodzice

Rada Rodziców Szkoły Polskiej w Lille

2020/2021

Przewodniczący

Pan Dariusz SŁAWIŃSKI

Zastępca przewodniczącego

Pani Danuta LEVEQUE

Sekretarz

Pani Paulina PIĘKNA

Członkowie Rady Rodziców

Pani Adela MATUSZAK

Pani Kamila RAGUENET DE SAINT ALBIN


STOWARZYSZENIE RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY POLSKIEJ

APEEP
apeep59@gmail.com

Przewodnicząca

Pani Paulina Piękna

paulinapiekna2010@gmail.com

Zastępca przewodniczącej

Pani Helena Stasinkiewicz

Sekretarz / Skarbnik

Pani Agnieszka MOUNIS


UWAGA!

Statutowymi organami Szkoły Polskiej w Lille są:

kierownik, rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.

(Statut – zakładka AKTY PRAWNE) Regulamin RADY RODZICÓW