Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE

Rekrutacja

Uwaga!!

nowy numer do Szkoły Polskiej w Lille

0679819849

ROK SZKOLNY 2021 / 2022

DOKUMENTY (na dole strony)

 

Wszystkie załączniki należy wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć do szkoły.

1. Kwestionariusz zgłoszeniowy 2021/2022

2. Klauzula informacyjna

3a i 3b. Oświadczenia

4. Obowiązek szkolny

5. Powiadomienie w nagłych wypadkach

oraz

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły 2021/ 2022


SZKOLNA LEGITYMACJA

Wniosek o wystawienie szkolnej legitymacji (na dole strony)

 

Informacje dotyczące przedłużania i “wyrabiania” legitymacji szkolnych na rok szkolny 2021/2022 oraz wnioski o wystawienie legitymacji

Wystawianiem legitymacji szkolnych (w tym duplikatów) oraz ich przedłużaniem zajmuje się Sekretariat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

My w naszej Szkole Polskiej w Lille zbieramy zatem tylko „stare” legitymacje i wnioski o wydanie nowych, a następnie wysyłamy do Warszawy.

Wnioski o wystawienie nowych legitymacji szkolnych (w załącznikach na dole tej strony) oraz legitymacje do przedłużenia należy przekazać do 30.09.2021 lub 31.12.2021 kierownikowi Szkoły Polskiej w Lille.

Wnioski o nowe legitymacje można wydrukować i wypełnić w domu oraz załączyć podpisane na odwrocie zdjęcie do wniosku (zdjęcia nie przyklejamy).

„Stare” legitymacje do przedłużenia oraz nowe wnioski w przypadku gdy ktoś do tej pory nie ma legitymacji lub w jego „starej” legitymacji nie ma już miejsca na pieczątki przekazujemy kierownikowi Szkoły Polskiej w Lille.

Wnioski z prośbą o wystawienie legitymacji szkolnej powinny być wypełnione czytelnie, najlepiej DRUKOWANYMI LITERAMI wraz z WŁAŚCIWYM ZDJĘCIEM, tj. zgodne z wymiarem określonym we wniosku. Zdjęcie dziecka powinno być aktualne o właściwych podanych wymiarach i mieścić się w polu na wniosku. W legitymacji podajemy adres w Polsce!

 

Zagubiona legitymacja

W przypadku wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej…

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest w przypadku zniszczenia legitymacji (z powodu zniszczenia oryginału), zgubienia lub kradzieży legitymacji. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierana jest opłata w wysokości 9,00 PLN

 

Dane do przelewu bankowego:

  • Imię i nazwisko właściciela konta bankowego: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  • Adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa
  • Nazwa banku: Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie
  • Numer rachunku bankowego: 42 1010 1010 0070 3822 3100 0000
  • Waluta: PLN
  • Kod BIG/Swift: NBPLPLPW

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia.

Duplikat legitymacji szkolnej podlega wydaniu na podstawie złożonego wniosku (do pobrania na dole tej strony). Do wniosku załącza się:

  • dowód wpłaty,
  • aktualne zdjęcie,
  • zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.