Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE

Grono pedagogiczne

Kierownik szkoły- mgr Magdalena Kluk

nauczycielki

mgr Maria Tomczak

mgr Agnieszka Krysa-Iłgowska