Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE

Grono pedagogiczne

p.o kierownika — mgr Magdalena Kluk

mgr Maria Rapior

mgr Agnieszka Krysa-Iłgowska