Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE

O szkole

Misja Szkoły Polskiej w Lille

*  nauczanie języka polskiego oraz wiedzy o Polsce w języku polskim

*  rozbudzanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej

*  popularyzowanie polskiej kultury i tradycji


Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille jest polską państwową instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie szkoły podstawowej i liceum.

Szkoła podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i realizuje uzupełniający program nauczania  z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego.

Organem prowadzącym szkołę jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Szkoła prowadzi nauczanie w systemie uzupełniającym, to znaczy, że w szkole nauczane są z przedmioty, których nie ma w szkole francuskiej, gdzie uczniowie spełniają obowiązek szkolny. Uzupełniający program nauczania obejmuje edukację wczesnoszkolną, język polski oraz wiedzę o Polsce w zależności od klasy.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Rok szkolny trwa od września do czerwca. W trakcie roku przewidziane są ferie jesienne, świąteczne, zimowe i wiosenne.

Uczniowie uczęszczają do szkoły raz w tygodniu w środy lub soboty w zależności od klasy.

Wszystkim chętnym do podjęcia nauki zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i lekcje w małych grupach.

Nauka w Szkole Polskiej daje  możliwość  poznania języka polskiego, historii i geografii Polski oraz kontaktu z polską kulturą i tradycją.