SZKOŁA ONLINE

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ ONLINE w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille PRZYGOTOWANIE DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Drodzy Uczniowie,

Mamy nadzieję, że dzięki Waszemu zachowaniu i zaangażowaniu lekcje online będą ciekawym i przyjemnym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Aby tak się stało, musimy ustalić określone zasady:
Zajęcia z nauczycielami będą prowadzone za pośrednictwem PROGRAMU SKYPE.
Prosimy o założenie konta bądź udostępnienie konta rodzica uczniowi.
Prosimy o możliwie jak najszybsze przesłanie loginów na szkolny adres mailowy lille@orpeg.pl

To nauczyciel utworzy na Skype grupę danej klasy i rozpocznie lekcję w wyznaczonym w PLANIE LEKCJI czasie.

Zachęcamy rodziców do wcześniejszego zapoznania dzieci z zasadami działania Skype.

PRZED LEKCJĄ:

Zadbaj o to, aby znaleźć w domu pomieszczenie, miejsce, w którym nikt nie będzie Ci zakłócał spokoju (nie będzie wchodził, przechodził, nie będzie słychać odgłosów życia domowego).
Powiadom domowników o czasie trwania lekcji.

Poproś, by nie przeszkadzali Ci podczas ich trwania.
Wycisz, a najlepiej wyłącz telefon.
Przygotuj potrzebne do lekcji materiały: książki, zeszyty, ćwiczenia, przybory do pisania, przygotowane prace, itp.

Pamiętaj, że grupę na Skype organizuje nauczyciel i to on zaprasza do niej poszczególnych uczestników. W tym czasie pozostali czekają cierpliwie na zaproszenie.

PODCZAS ZAJĘĆ:

Aby lekcja przebiegała sprawnie, bez zakłóceń, bez niepotrzebnego przedłużania się, należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:
Lekcję rozpoczyna nauczyciel – to on dzwoni do wszystkich uczestników.
Słuchamy wypowiedzi nauczyciela, jego poleceń i wskazówek (lekcja tego typu wymaga ciszy i spokoju).
Pamiętajmy, że zajęcia prowadzi nauczyciel i to on udziela głosu poszczególnym uczestnikom lekcji.
Żeby nie rozpraszać uwagi uczestników zajęć i nie utrudniać komunikacji w czasie trwania lekcji siedzimy spokojne na swoich miejscach (nie kręcimy się, nie hałasujemy, nie szeleścimy kartkami, nie stukamy długopisem itp.)
W czasie lekcji online , tak jak na każdej lekcji, obowiązuje zasada wzajemnego szacunku.
Aby lekcja przebiegła sprawnie:
– na polecenie nauczyciela włączamy lub wyłączamy mikrofon lub kamerę
– po wezwaniu do odpowiedzi włączamy swój mikrofon
– „czat” podczas lekcji służy wyłącznie do prowadzenia zajęć
– szanujemy prywatność wszystkich uczestników zajęć
– przestrzegamy we wzajemnych kontaktach wyznaczonych godzin zajęć i czasu ich trwania – nie spóźniamy się, nie opuszczamy połączenia grupowego przed jego zakończeniem, nie odchodzimy od komputera, nie wykonujemy w czasie zajęć innych czynności.

Powodzenia!