Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille jest polską państwową instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie szkoły podstawowej i liceum. Szkoła podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i realizuje uzupełniający program nauczania z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego. Organem prowadzącym szkołę jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Czytaj więcej
O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE

Adres:

rue du Mal Assis 59000 LILLE