Zapisy do szkoły

ZAPISY DO SZKOŁY

 

                         

 

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

 

ZAŁĄCZNIKI (na dole strony):

                                       

Regulamin rekrutacji uczniów 2019/2020 - prosimy o zapoznanie się z regulaminem

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy 2019/2020 - kwestionariusz należy wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć do szkoły

 

Oświadczenia, wnioski, upoważnienia, klauzule 2019/2020 - dokument należy wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć do szkoły

 


 

SZKOLNA LEGITYMACJA 

Wniosek o wystawienie szkolnej legitymacji

(na dole strony)

       

 

LEGITYMACJE SZKOLNE

Uczniom wystawiane są legitymacje szkolne.

Z wnioskiem o wystawienie legitymacji występuje do SPK Lille rodzic lub prawny opiekun ucznia (do końca września danego roku szkolnego). Wypełniony wniosek (w załączniku na dole strony) wraz z aktualnym zdjęciem (format zdjęcia 30mm x 42mm) należy przekazać kierownikowi SPK Lille.

 

Duplikat legitymacji szkolnej

może być wydany z następujących powodów:

  • zgubienie legitymacji,
  • kradzież legitymacji,
  • zniszczenie legitymacji.

Powód ten należy dopisać na wniosku.

Za wydanie duplikatu legitymacji pobierana jest opłata w kwocie 9 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

o   Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ul. Kielecka 43

02-530 Warszawa

o   Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie

42 1010 1010 0070 3822 3100 0000

o   Waluta rachunku: PL

o   Kod BIG/Swift: NBPLPLPW

o   (w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia)

Do wniosku o wydanie duplikatu legitymacji należy załączyć:

  • dowód wpłaty
  • aktualne zdjęcie (zgodnie ze wzorem zamieszczonym na wniosku)
  • zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.

 

Wymiana legitymacji szkolnej

W sytuacjach gdy:

  • dokument zawiera błędy (pomyłki w imieniu i nazwisku, adresie i innych danych),
  • w legitymacji szkolnej skończyło się miejsce na pieczęć potwierdzającą jej ważność,

mamy do czynienia z wymianą dokumentu. 

W takim wypadku nie pobiera się żadnej opłaty.

Aby dokonać wymiany dokumentu niezbędny jest nowy wniosek o wydanie legitymacji.

Osoba, której dotyczy wymiana dokumentu, wnioskując o jego wymianę oddaje stary dokument.