Zadania domowe

ZADANIA DOMOWE

 

na  17 X 2018 - klasy 1, 2, 3, 4, 5 SP

na  20 X 2018 - klasy 6, 7, 8 SP oraz 3 gimnazjum

 

    ZESZYT DO KORESPONDENCJI


Klasa 1 SP

zeszyt do kaligrafii s. 15 i 20 (tylko górna część - do niebieskiej kreski)

Klasa 2 SP

zeszyt ćwiczeń : zad. 2 str.55

Klasa 3 SP

zeszyt ćwiczeń (klasa 3 część 1)  zadanie 4 str. 27

Klasa 4 SP

j.polski

podręcznik zad. 3 str. 38

wiedza o Polsce

Uzupełnij tekst "Stanisław Moniuszko" (kserokopia wklejona do zeszytu).


Klasa 5 SP

j.polski

podręcznik zad. 4 str. 73

wiedza o Polsce

Uzupełnij tekst "Stanisław Moniuszko" (kserokopia wklejona do zeszytu).


Klasa 6 SP

j.polski

zeszyt ćwiczeń: zad. 2 str. 17  , 4 i 6 /18 

wiedza o Polsce

Uzupełnij tekst - Stanisław Moniuszko (tekst wklejony do zeszytu).


Klasa 7 SP

j.polski

podręcznik zad. 11 str. 64

wiedza o Polsce

Uzupełnij tekst - Stanisław Moniuszko (tekst wklejony do zeszytu).


Klasa 8 SP

j.polski

Przeanalizuj otrzymany wiersz  Leśmiana "Urszula Kochanowska". W czym widzisz nawiązania do "Trenów" Kochanowskiego? Jakie dostrzegasz różnice? 

wiedza o Polsce

Uzupełnij tekst - Stanisław Moniuszko (tekst wklejony do zeszytu).


Klasa 3 gimnazjum

j.polski

podręcznik zad. 16 str. 92

wiedza o Polsce

Uzupełnij tekst - Stanisław Moniuszko (tekst wklejony do zeszytu).