Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego

 

Rok szkolny 2019 / 2020

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

sobota - 7 września 2019 roku - godzina 15.00 - wszystkie klasy

Zakończenie roku szkolnego

sobota - 20 czerwca 2020 roku - godzina 15.00 - wszystkie klasy

 

Ferie szkolne – rok szkolny 2019 / 2020

 

 

 

 

Kalendarz imprez szkolnych – rok szkolny 2019 / 2020

 

miesiąc

środy

soboty

niedziele

 

 

 

Konkursy (dla chętnych)

IX

 

 

 

7 IX Rozpoczęcie roku szkolnego – godzina 15.00

 

X

 

 

 

 

... X Pasowanie na ucznia

 

... X Groby polskich lotników na cmentarzu Lille Sud

      (14.30 – spotkanie przed główną bramą na cmentarz)

 

... X Dzień Edukacji Narodowej

 

XI

 

 

 

... XI Święto Niepodległości

 

XII

 

 

 

... XII Spotkanie świąteczne  – godzina 15.00

 

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

III

 

 

 

... III Topienie Marzanny

(14.30 – spotkanie przed głównym wejściem do zoo w Lille)

 

IV

 

 

 

... IV Warsztaty wielkanocne 

 

V

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

20 VI Zakończenie roku szkolnego – godzina 15.00

 

Koniec I semestru : 

Wycieczka: ...

 

Zebrania / konsultacje z Rodzicami – rok szkolny 2019 / 2020

nr 1 - 

nr 2 - 

nr 3 -