Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

 

W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele posiadają dyplomy polskich uczelni i wykształcenie zgodne z wymogami regulowanymi przez rozporządzenia ministerialne. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach organizowanych we Francji i w Polsce.

 

Kierownik szkoły :

 

mgr Barbara DONAT-BERNARD

kontakt
telefon:   06 81 54 74 10 (środy i soboty w godzinach pracy szkoły)
             ( 0033-681547410 )
e-mail:    lille@orpeg.pl

 

Nauczyciele :

 

edukacja wczesnoszkolna:

mgr Magdalena KLUK

 

język polski:

mgr Agnieszka KRYSA-IŁGOWSKA

mgr Maria TOMCZAK

 

wiedza o Polsce:

mgr Barbara DONAT-BERNARD