Akty prawne

AKTY PRAWNE

 

STATUT Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille

 

KODEKS RODZIC/OPIEKUN - NAUCZYCIEL/SZKOŁA - SPK LILLE

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW - SPK LILLE

 

REGULAMIN SZKOLNY

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU BIBLIOTEKI